Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

barista apron custom made by Cassandra!!!!
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

CUSTOM MADE-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ CUSTOM MADE-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ
http://www.doumouras.eu